قیمت کول بتنی

قیمت کول چاه و قیمت کول سیمانی و قیمت کول بتنی و قیمت کول میله 

 

در اینجا باید یادآور شویم که قیمت کول میله و چاه متفاوت است . و بستگی به عوامل مختلفی دارد.

و می توان به مواردی اشاره کرد:

اولا اینکه کول برای میله چاه باشد و یا اینکه برای انباری چاه باشد .

دوما بستگی به سایز کول  که ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ و ۱۰۰ و یا … باشد دارد.

یا اینکه کول مسلح به میل گرد باشد و یا به تسمه می تواند متفاوت باشد.

اما یک چیز مهم تر از قیمت کول بتنی و یا قیمت کول میله می باشد.

و آن کیفیت محصولات است.

و ما به عنوان متولی امر هستیم و کیفیت محصولات را تضمین می کنیم.

گروه تولیدی تهران کول سابقه ای درخشان و روشن دارد .

که این گروه در عرصه تولید کول های چاه و حلقه های سیمانی فعالیت می کند. 

و تیم ما سعی در ارائه ی کیفیت بی نظیر و مثال زدنی در کار خود دارد.