کول چیست؟

کول چاه چیست ؟ کول سیمانی یا به اصطلاح Cement Ring مقطعی دایره ای یا بیضی شکل توخالی که دیواره آن از سیمان مسلح شده ساخته شده است . بیشتر کاربرد آن در چاه های آب زمین های کشاورزی است. و همچنین از دیگر موارد کاربرد آن چاه آب مصرفی در منازل روستایی و چاه فاضلاب و … و همچنین کانال های آب و فاضلاب شهری می باشد و از فواید استفاده آن می توان به جلوگیری از ریزش خاک چاه یا کانال به آبراه اشاره کرد که در نتیجه می توان آسوده خاطر بود که آب همیشه در دسترس خواهد بود.

کول چاه همچنین از ورود جانوران زیر خاکی به داخل آب هم جلوگیری می کند. در نتیجه می تواند خیال ما را از سالم بودن آب آشامیدنی در چاه های روستایی راحت می کند. ریزش چاه خود خطر آفرین است و در هنگام تعمیر چاه‌های فاضلاب و آب حتماً فواید کول‌گذاری بیشتر به چشم می آید. زیرا با خیالی آسوده می توان به تعمیر چاه پرداخت و دیگر نگرانی از زیرش چاه وجود نخواهد داشت.

برای داشتن کول سیمانی با کیفیت کافی با مشاوران ما در تهران کول تماس بگیرید بهترین مشاوره را به صورت رایگان دریافت کنید و در صورت تمایل سفارش دهید.

کول گذاری