,

کول میله ۱۲۰

کول میله ۱۲۰ دارای ابعاد به قطر بیرونی ۱۲۰  سانتی متر بوده و ارتفاع آن ۲۵ سانتی متر است.

هم چنین ضخامت جداره ۴۰ میلی متر است.

تعداد ۴ کول ۱۲۰ روی هم یک متر ارتفاع خواهد داشت.

کاربرد این نوع کول اکثر قریب به اتفاق برای چاه آب می باشد.

برای اینکه کول ۱۲۰  به راحتی جایگذاری شود باید قطر چاه به اندازه ۱۳۰ سانتی متر کنده شود.

نحوه کول گذاری با کول میله را می توانید در صفحه آپارات ما نیز مشاهده کنید.

نامگذاری کول های سیمانی میله بر اساس اندازه قطر پشت در پشت آنها می باشد؛ در واقع قطر پشت در پشت کول ۱۲۰ برابر ۱۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۲۵ سانتیمتر و ضخامت جداره ۵ سانتیمتر می باشد. برای اطلاع از قیمت کول با ما تماس بگیرید.

قطر  ۱۲۰ سانتیمتر
ارتفاع  ۲۵ سانتیمتر ( هر ۴ عدد ۱ متر )
ضخامت جداره کول حدود ۵ سانتیمتر
تعداد تسمه داخل کول ۲ عدد تسمه فلزی دور تا دور کول
قیمت کول ۱۲۰ تماس بگیرید